ట్యాగ్: brimming

తాలిపేరుకు భారీ వరద.. గేట్లన్నీ ఎత్తివేత

Heavy Flood Water for Telangana Taliperu reservoir