ట్యాగ్: Captain Amarinder

ట్రాక్టర్ నడిపిన రాహుల్ గాంధీ

Rahul Gandhi drivers tractor in Ludhiana with Punjab CM Captain Amarinder