ట్యాగ్: Chiranjeevi

ఆయన ఆప్యాయంగా మాట్లాడేవారు: చిరంజీవి

TeluguCinema, Tollywood, Character Artiste, Comedian, Rallapalli, Passes Away, Rallapalli...

జూన్ నుంచి చిరంజీవి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్!!

Megastar Chiranjeevi Family steps into Education field with Chiranjeevi International...