ట్యాగ్: Christchurch shootings

అన్ని సెమీ ఆటోమేటిక్...

Christchurch shootings: New Zealand to ban military style Semiautomatic Guns and...

క్రిస్ట్‌చర్చ్‌ ఘటనపై...

Virat Kohli responds over Christchurch shootings