ట్యాగ్: CM KCR family

'ఆ కుటుంబం మాత్రమే దనికం అవుతుంది'

Nagam Janardhan Reddy slams CM KCR Family

మీ కుటుంబం చేసిన త్యాగం ఏంది..?

Revanth Reddy fires on CM KCR Family