ట్యాగ్: CMIE

ఏడాదిలో కోటికి పైగా ఉద్యోగాలు పోయాయి

India lost 11 million jobs in 2018, rural areas worst hit: CMIE

దేశంలో కొత్త పెట్టుబడులు బాగా తగ్గాయి

New investments in India plunge to 14-year low in December quarter, says report