ట్యాగ్: Collector

సిక్కోలు అధికారుల వినూత్న ప్రయత్నం

Srikakulam collector who released invitation to voters during the election

రైతు శరత్ విజయం సాధించాడు..

Manchiryala Collector Suspended VRO, RI

నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు..

East Godavari Election Returning officer Karthikeya Misra review Meeting with nodal...

మోడీ విశాఖ పర్యటనకు ఏర్పాట్లు

PM Modi Visakhapatnam Tour on March 1st

ఎన్నికలకు అంతా రెడీ : కలెక్టర్ ప్రద్యుమ్న

Chittoor Collector Inspected MGM High School and SGS polling stations at Tirupati

రిపబ్లిక్ డే ప్రసంగాన్ని చదవలేకపోయిన మంత్రి 

MP Minister Imarti Devi Fails To Read Republic Day Speech, Asks Collector To Help