ట్యాగ్: Colorado

అమెరికాను వణికిస్తోన్న 'బాంబ్ 'తుఫాను

About 1,100 motorists were stranded in Colorado as a ferocious winter storm -- a...