ట్యాగ్: Diamond

భారీ డైమండ్ వెలికితీత 

Largest known diamond in North America found in Canada

కూలి కోటీశ్వరుడయ్యాడు ఇలా

Daily wager digs up diamond worth Rs 1.5 crore in MP’s Panna