ట్యాగ్: Economy

ఆవగింజంత బంగారమైనా దేశం బయటికి పంపలేదు

RBI dismisses reports of shifting gold holding outside India in 2014, calls it ‘factually...

50 లక్షల ఉద్యోగాలు పోయాయి

Since demonetisation in 2016, about 50 lakh men have lost their jobs, shows Azim...

పెద్దనోట్ల రద్దు ఏడాది ఐటీ రిటర్న్ లు దాఖలు చేయనివారు 88...

88 lakh taxpayers didn’t file returns in year of noteban, 10-fold jump over previous...

బ్రిటన్ లో ఆసియా కుబేరులు హిందుజాలు

London-based industrial tycoons, Hinduja Family Tops Britan's Asian Rich List With...