ట్యాగ్: Election Management Convener

అనుభవంతో అందరినీ కలుపుకుపోతా...

Kanna Lakshminarayana about andhra pradesh politics

కన్నా నియామకం సరైనదే

Muralidhar Rao about Kanna Lakshmi Narayana

వీర్రాజు ఫోన్ మూగబోయింది!

somu veerraju phone getting switched off