ట్యాగ్: Gadgets

నిమిషంలో వేడి బీర్ ని చిల్ చేస్తుంది!!

This gadget can chill your beer from room temperature to ice-cold in a minute

25న ఫ్లిప్ కార్ట్ సూపర్ సేల్

Flipkart Superr Sale to Be Held on August 25 Offers on Smartphones, Gadgets