ట్యాగ్: Gadkari launched floating restaurant

ఫ్లోటింగ్ రెస్టారెంట్లు వచ్చేశాయి

Floating restaurants introduced in Mumbai