ట్యాగ్: Gaming

చైనాలో పబ్ జి బంద్!!

PUBG will not be available in China after May 8

కంప్యూటర్ గేమ్స్ వద్దన్నారని పేరెంట్స్ నే చంపేశాడు

Delhi teen’s obsession with gaming led him to stab parents, sister to death