ట్యాగ్: German

వేలమంది విద్యార్థులు రోడ్లపైకి... ఎందుకంటే..!

German Students Protest Inaction on Climate Change, Biggest Fridays for future protest 

జర్మనీలో భారీ డేటా లీక్!!! 

Massive data leak targets German officials including Angela Merkel