ట్యాగ్: Gold size

1,381 కిలోల బంగారం సీజ్‌..

1381 Kgs gold size in Tamil nadu