ట్యాగ్: Government schools

నీటి కొరతతో స్కూళ్ల మూత...

Government schools in Shimla area to shut for a week