ట్యాగ్: Governor 

ఏపీకి కేటాయించిన భవనాలు తెలంగాణకు..

Governor Narasimhan Issue Orders On AP Buildings In Hyderabad