ట్యాగ్: Heavy flood water

శ్రీశైలంకు భారీ వరద

Heavy Flood Water Inflow to Srisailam Dam

తాలిపేరుకు భారీ వరద.. గేట్లన్నీ ఎత్తివేత

Heavy Flood Water for Telangana Taliperu reservoir

భారీ వర్షం.. ప్రాజెక్టుల గేట్లు ఎత్తివేత

Heavy Flood water for Godavari, Project Gates Lifted

గోదావరికి పోటెత్తిన వరద...

Heavy flood water for polavaram