ట్యాగ్: Indian economy

మోడీకి చమురు, రూపాయి పెద్ద సవాళ్లు

IMF chief economist Gita Gopinath about Indian Economy

వచ్చే ఏడాది బ్రిటన్ ను కొట్టేస్తాం

Arun Jaitely assuming that India will beat Britain next year in terms of its economy.

రాజకీయ వ్యవస్థలో ఉన్న అవినీతి దేశాన్ని దిగజార్చుతోంది:...

ప్రజల కోసం, ప్రజల తరుపున పోరాడటానికి రాజకీయాల్లోకి వచ్చాడు సినీ నటుడు పవన్ కళ్యాణ్....