ట్యాగ్: inducted

కమల్ నాథ్ కేబినెట్ లో డిగ్గీ రాజా కుమారుడు

Madhya Pradesh: Digvijay Singh’s son inducted in Kamal Nath’s cabinet; 28 ministers...