ట్యాగ్: Islamic State 

ఆయుధాలు విడవండి, భోజనానికి రాజ్ భవన్ కి రండి

Governor Satya Pal Malik urges terrorists in J&K to give up arms, invites them for...

రంజాన్‌ సెలవులు 5 రోజులా?

Rajasthan IAS officer calls government led by Mamata Banerjee Islamic State