ట్యాగ్: Jayaram Murder Case

పోలీసుశాఖను కుదిపేస్తోన్న జయరాం హత్య కేసు

Jayaram Murder Case: Transfer of police officers due to the link with Rakesh Reddy

జయరాం హత్య: 11 మంది పోలీసుల ఇన్వాల్వ్మెంట్

11 members Police involvement in Jayaram murder case