ట్యాగ్: Jeff Bezoss

సక్సెస్ కోసం "తీన్మార్" సూత్రం

Jim Contrell suggests 3 principles to success