ట్యాగ్: Kanna Laxmi Narayana

సీఎం చంద్రబాబు వెంటనే రాజీనామా చేయాలి...

CM Chandrababu should resign immediately kanna laxmi narayana demand