ట్యాగ్: KaranThapar

అమితాబ్‌-జయ.. అగ్ని పర్వతం బద్ధలైన వేళ..

Amitabh Bachchan lost his cool after Karan Thapar interviewed him about his rumoured...