ట్యాగ్: Kathmandu

నేపాల్ రాజధాని ఖాట్మాండులో భూకంపం

An earthquake with a magnitude of 4.8 on the Richter Scale hit Kathmandu, Nepal...

నేపాల్‌కు బయలుదేరిన ప్రధాని మోదీ

PM Narendra Modi to attend 4th BIMSTEC Summit in Kathmandu, Nepal