ట్యాగ్: Kodi Rammurthy Naidu

అచ్చతెలుగు మల్ల యోధుడిగా రానా

Baahubali Actor Rana to play wrestler Kodi Rammurthy Naidu Biopic