ట్యాగ్: Kotak Bank

కోటక్‌ బ్యాంక్‌లోకి బఫెట్‌?

Buffet's Berkshire may buy 10 percent stake in Kotak Bank