ట్యాగ్: letters

'కేంద్రంపై పోరాడుతున్నాం.. మీరూ రండి..'

Chandrababunaidu letters to national leaders

కార్గిల్ అమరవీరులకు లేఖల శ్రద్ధాంజలి

This security guard is writing letters to Kargil war heroes’ family for 20 years