ట్యాగ్: Ludhiana

ట్రాక్టర్ నడిపిన రాహుల్ గాంధీ

Rahul Gandhi drivers tractor in Ludhiana with Punjab CM Captain Amarinder

రూ. 60లక్షల పన్ను చెల్లించిన పకోడివాలా

'Panna Singh Pakode Wala' surrenders ₹60 lakh to IT Dept