ట్యాగ్: Mexico

సరిహద్దు విషయంలో పట్టువీడిన ట్రంప్ 

Donald Trump offers steel option as compromise in Mexico border wall stand-off

శాండ్ విచ్ రికార్డ్ బ్రేక్

Mexico breaks record for largest torta sandwich