ట్యాగ్: Minister Niranjan Reddy

అన్ని స్కూళ్లకు సన్నబియ్యం...

Supply of Thin Rice to Public Schools in Telangana says Minister Niranjan Reddy