ట్యాగ్: Monument

తాజ్‌లో 3 గంటలు దాటితే...

Now, Pay fine if you spend more than 3 hours at Taj Mahal

తాజ్‌మహల్‌ మాదే.. షాజహాన్‌ రాసిచ్చాడు

తాజ్‌మహల్‌ తమదేనని వాదిస్తోంది యూపీ సున్నీ వక్ఫ్ బోర్డు. తాజ్‌ను నిర్మించిన షాజహాన్‌.....