ట్యాగ్: Moon

రంజాన్‌ రేపే

Eid-ul-Fitr 2019 Moon Sighting: India celebrate Eid tomorrow

మనకూ పగలే వెన్నెల

Moon will be visible during the day till August 4

శతాబ్దపు సుదీర్ఘ 'బ్లడ్ మూన్'

Century's Longest Lunar Eclipse From India on July 27