ట్యాగ్: MS Dhoni  Tips

'ధోనీ లెక్క చాలా సార్లు తప్పింది'

At times MS Dhoni goes wrong with his tips, says Kuldeep Yadav