ట్యాగ్: MV Act

ఎద్దుల బండికి రూ. 1000 చలానా.. చివరకు.!!

1000 Rs fine to bullock cart in Uttarakhand

అక్కడ హెల్మెట్ పెట్టుకుంటే.. వాహనం ఆపరు..!!

Khammam Police good decision on Wearing Helmet

ట్రక్ డ్రైవర్ కు 86 వేల జరిమానా.. చర్చల తరువాత...!!

Odisha truck driver fined Rs 86,500 the highest in country under MV Act