ట్యాగ్: Nafees Begaum

ఆమెకు మాటిచ్చి నిలబెట్టుకున్న కేటీఆర్

KTR stood made his promise happened which he given to muscular dystrophy patient...