ట్యాగ్: Nag Aswin

ఆ సీన్ ఏమై ఉంటుంది..?

what is the role of Samantha in Mahanati