ట్యాగ్: Nagam

'ఆ కుటుంబం మాత్రమే దనికం అవుతుంది'

Nagam Janardhan Reddy slams CM KCR Family