ట్యాగ్: Namaz

నమాజ్‌ చదవకుండా...

Noida parks were made wet with water to avoid mass Namazs on Friday

బహిరంగ ప్రదేశాలలో నమాజ్ పై నిషేధం:యుపి పోలీస్

UP Police Issues Directives Ordering No Offering Of Namaz In Open Spaces