ట్యాగ్: Nara Rohith

గజినీ తరహా పాత్రలో శ్రీ విష్ణు

తెలుగు యువహీరో శ్రీవిష్ణు తనదైన శైలిలో వైవిధ్యమైన సినిమాలు చేసుకుంటూ ప్రేక్షకులకు...