ట్యాగ్: Netflix Inc

ట్వంటీఫస్ట్ సెంచరీ ఫాక్స్ ఇక డిస్నీ పరం

Disney closes $71 billion acquisition of Twenty-First Century Fox’s assets