ట్యాగ్: Nityank Infrapower and Multiventures Limited

అటు నోట్ల రద్దు.... ఇటు రూ. 3,178 కోట్లు జమ

Hyderabad Company with Ghost address had deposited Rs 3,178 Crore