ట్యాగ్: norms

ఒడిషాలో ఫానీ నష్టం రూ.12,000 కోట్లు

Odisha pegs Fani loss at Rs 12000 cr, seeks relaxation of norms

ఏడు బ్యాంకులకు ఆర్బీఐ జరిమానా

RBI Penalises Five Banks For Not Monitoring End Use Of Funds

సెల్ఫీ కోసం హద్దు దాటిన సీఎం సతీమణి

Maharashtra CM's wife breaks safety norms to click selfie on board cruise