ట్యాగ్: Pakistani Air Force

విమాన సర్వీసులు రద్దు..

India cancels flights to various airports