ట్యాగ్: Paresh Ravel

అమీర్ పై రాజ్ కుమార్ క్లారిటీ

Raj Kumar Hirani reveals why Amir khan refused Sanju