ట్యాగ్: peace talks

ఆయుధాలు విడవండి, భోజనానికి రాజ్ భవన్ కి రండి

Governor Satya Pal Malik urges terrorists in J&K to give up arms, invites them for...

మాస్కోలో తాలిబాన్లతో శాంతి చర్చలు

India to participate in Afghanistan peace talks in Moscow today at ‘non-official...