ట్యాగ్: Punjab CM

సిద్ధూ శాఖల కుదింపు

Punjab CM Amarinder Singh Changed Minister Siddhu's Portfolio

ట్రాక్టర్ నడిపిన రాహుల్ గాంధీ

Rahul Gandhi drivers tractor in Ludhiana with Punjab CM Captain Amarinder

"కర్తార్ పూర్ సాహిబ్ కు వెళ్లను"

Amarindar singh declares he do not attend Kartarpur Sahib

కేరళకు అమరేందర్ సింగ్ భారీ విరాళం

Punjab CM Amarinder singh has announced rs.10 crores for kerala