ట్యాగ్: questioning

అభ్యర్థులకు చుక్కలు చూపిస్తున్న తెలంగాణ ఓటర్

Telangana Voters questioning Candidates in Election Campaign